Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Kāzu kleitu dizaina studijas Amelii tiešsaistes veikala noteikumi un nosacījumi

Pārskats

Šo tīmekļa vietni pārvalda Kāzu kleitu dizaina studija Amelii. Visā šajā tīmekļa vietnē termini “mēs”, “mums“ un “mūsu” attiecas uz Kāzu kleitu dizaina studiju Amelii. Kāzu kleitu dizaina studija Amelii piedāvā šo tīmekļa vietni, ieskaitot visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas tajā pieejami, jums, lietotājam, ar nosacījumu, ka jūs piekrītat visiem šeit norādītajiem noteikumiem, nosacījumiem, politikām un paziņojumiem.

Apmeklējot mūsu Vietni un/vai iegādājoties kaut ko no mums, jūs izmantojat mūsu “Pakalpojumu“ un piekrītat ievērot šādus noteikumus (“Pakalpojumu sniegšanas noteikumi”, ”Noteikumi”), tostarp tos papildu noteikumus un politikas, uz kurām šeit ir atsauce un/vai kuras ir pieejamas ar hipersaiti. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas uz visiem tīmekļa vietnes lietotājiem, bez ierobežojuma ietverot lietotājus, kas ir pārlūkprogrammas, piegādātāji, klienti, tirgotāji un/vai satura veidotāji.

Pirms piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei vai izmantojat to, uzmanīgi izlasiet šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Piekļūstot kādai tīmekļa vietnes daļai vai izmantojot to, jūs piekrītat ievērot šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja nepiekrītat visiem šī līguma noteikumiem, jūs nedrīkstat piekļūt šai tīmekļa vietnei vai izmantot jebkādus pakalpojumus. Ja šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek uzskatīti par piedāvājumu, piekrišana attiecas tikai uz šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

Uz visām jaunajām funkcijām vai rīkiem, kas ietverti pašreizējā veikalā, arī attiecas šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Šajā tīmekļa lapā jebkurā laikā varat pārskatīt visjaunāko Pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un/vai izmaiņas mūsu tīmekļa vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt izmaiņas šajā tīmekļa vietnē. Tas, ka turpināt izmantot vai piekļūt mūsu tīmekļa vietnei pēc jebkādu izmaiņu publicēšanas, apliecina jūsu piekrišanu šīm izmaiņām.

Tiešsaistes veikala noteikumi

Piekrītot šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, jūs apliecināt, ka esat vismaz pilngadīgs savas dzīvesvietas valstī vai provincē vai ka esat pilngadīgs savā valstī vai dzīvesvietas valstī un esat devis mums piekrišanu atļaut izmantot šo vietni jebkuram no jūsu nepilngadīgajiem apgādājamajiem.

Jūs nedrīkstat izmantot mūsu produktus nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem, kā arī jūs nedrīkstat pārkāpt jūsu jurisdikcijā spēkā esošos likumus (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar autortiesību likumiem).

Jūs nedrīkstat pārsūtīt ne vīrusus, ne jebkādu destruktīva rakstura informāciju.

Ja kāds no šiem noteikumiem tiks pārkāpts, Pakalpojumu sniegšana jums tiks nekavējoties pārtraukta.

Vispārīgie nosacījumi

Mēs paturam tiesības atteikties no pakalpojumu sniegšanas jebkuram jebkāda iemesla dēļ jebkurā laikā.

Jūs saprotat, ka jūsu saturu (neietverot informāciju par kredītkarti) var pārsūtīt nešifrēti, un tas var būt saistīts ar (a) datu pārraidi pa dažādiem tīkliem; un (b) izmaiņām, lai nodrošinātu atbilstību savienojošo tīklu vai ierīču tehniskajām prasībām un pielāgošanos tām. Pārsūtīšanas laikā izmantojot tīklus, kredītkaršu informācija vienmēr tiek šifrēta.

Jūs piekrītat nereproducēt, nedublēt, nekopēt, nepārdot, nepārdot tālāk vai neekspluatēt jebkādu daļu no Pakalpojuma, Pakalpojuma izmantošanas vai piekļuves Pakalpojumam, vai jebkuras kontaktpersonas datus tīmekļa vietnē, ar kuras starpniecību pakalpojums tiek sniegts, bez mūsu skaidras rakstiskas atļaujas.

Šajā līgumā izmantotie virsraksti ir iekļauti tikai ērtības labad, un tie neierobežo vai citādi neietekmē šos Noteikumus.

Informācijas precizitāte, pilnīgums un savlaicīgums

Mēs neesam atbildīgi, ja šajā vietnē pieejamā informācija nav precīza, pilnīga vai aktuāla. Materiāli šajā vietnē ir sniegti tikai vispārējai informācijai, un uz tiem nevajadzētu paļauties un tos nevajadzētu izmantot kā vienīgo pamatu lēmumu pieņemšanai, nekonsultējoties ar primārajiem, precīzākiem, pilnīgākiem vai savlaicīgākiem informācijas avotiem. Jebkāda paļaušanās uz šīs vietnes materiālu ir jūsu atbildība.

Šajā vietnē var būt iekļauta noteikta vēsturiska informācija. Vēsturiskā informācija nav aktuāla, un tā ir paredzēta tikai jūsu atsaucei. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs vietnes saturu, bet mums nav pienākuma atjaunināt informāciju mūsu vietnē. Jūs piekrītat, ka pārraudzīt izmaiņas mūsu vietnē ir jūsu pienākums.

Pakalpojumu un cenu izmaiņas

Mūsu produktu cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārtraukt Pakalpojumu (vai jebkuru tā daļu vai saturu).

Mēs neesam atbildīgi ne pret jums, ne pret jebkādu trešo pusi par jebkādām Pakalpojuma izmaiņām, cenu maiņu, apturēšanu vai pārtraukšanu.

Produkti vai pakalpojumi (attiecīgā gadījumā)

Atsevišķi produkti un/vai paklpojumi var būt pieejami iegādei tikai tiešsaistē, izmantojot mājas lapu. Šie produkti/pakalpojumi var būt ierobežotā daudzumā un tos nav iespējams atgriezt vai samainīt pret citu produktu/pakalpojumu.

Mēs esam pielikuši visas pūles, lai pēc iespējas precīzāk parādītu mūsu veikalā apskatāmo produktu krāsas un attēlus. Mēs nevaram garantēt, ka jūsu datora monitors krāsas atainos precīzi.

Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākums ierobežot mūsu produktu vai Pakalpojumu pārdošanu jebkurai personai, ģeogrāfiskajam reģionam vai jurisdikcijai. Mēs varam izmantot šīs tiesības katrā gadījumā atsevišķi. Mēs paturam tiesības ierobežot jebkuru mūsu piedāvāto produktu vai pakalpojumu daudzumu. Visi produktu apraksti vai produktu cenas jebkurā laikā pēc mūsu ieskatiem var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt jebkura produkta piedāvāšanu. Jebkurš piedāvājums jebkuram produktam vai pakalpojumam šajā vietnē ir spēkā neesošs, ja to aizliedz likums.

Mēs negarantējam, ka jūsu iegādāto vai iegūto produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu kvalitāte atbildīs jūsu vēlmēm vai ka jebkādas kļūdas Pakalpojumā tiks izlabotas.

Norēķinu un konta informācijas precizitāte

Mēs paturam tiesības atteikties no jebkura jūsu veiktā pasūtījuma. Mēs pēc saviem ieskatiem varam ierobežot vai atcelt daudzumus, ko iegādājusies katra persona, katra mājsaimniecība vai kas iekļauti katrā pasūtījumā. Šie ierobežojumi var ietvert pasūtījumus, kas veikti no viena un tā paša klienta konta, ar vienu un to pašu kredītkarti un/vai pasūtījumi, kuros izmantota viena un tā pati rēķina un/vai piegādes adrese. Gadījumā, ja veicam izmaiņas pasūtījumā vai atceļam to, mēs varam mēģināt jūs informēt, sazinoties pa e-pastu un/vai rēķina adresi/tālruņa numuru, kas norādīts pasūtījuma veikšanas laikā. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, kurus, pēc mūsu domām, šķiet, veikuši tirgotāji, tālākpārdevēji vai izplatītāji.

Jūs piekrītat nodrošināt aktuālu, pilnīgu un precīzu pirkšanas un konta informāciju attiecībā uz visiem pirkumiem, kas veikti mūsu veikalā. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt savu konta un citu informāciju, tostarp e-pasta adresi, kredītkaršu numurus un derīguma termiņus, lai mēs varētu pabeigt jūsu darījumus un sazināties ar jums pēc vajadzības.

Lai iegūtu plašāku informāciju, pārskatiet mūsu Preču atgriešanas politiku.

Izvēles rīki

Mēs varam sniegt jums piekļuvi trešo pušu rīkiem, kurus mēs neuzraugām, nekontrolējam un neietekmējam.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs šādus rīkus nodrošinām jūsu lietošanai “tādus, kādi tie ir” un “pēc pieejamības” bez jebkādām garantijām, apliecinājumiem vai jebkādiem nosacījumiem un bez jebkāda apstiprinājuma.Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to, kas izriet no tā, ka jūs izmantojat izvēles trešo pušu rīkus, vai ir saistīts ar to.

Izmantojot jebkurus izvēles rīkus, kas tiek piedāvāti vietnē, jūs uzņematies pilnu atbildību un rīcības brīvību, un jums ir jānodrošina, ka jūs zināt un piekrītat noteikumiem, uz kā pamata rīkus nodrošina attiecīgais (-ie) trešās puses pakalpojumu sniedzējs (-i).

Nākotnē mēs tīmekļa vietnē varam piedāvāt arī jaunus pakalpojumus un/vai funkcijas (ieskaitot jaunus rīkus un resursus). Uz šādām jaunām funkcijām un/vai pakalpojumiem arī attiecas šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Trešo pušu saites

Noteikts saturs, produkti un pakalpojumi, kas pieejami, izmantojot mūsu Pakalpojumu, var ietvert materiālus no trešajām pusēm.

Trešo pušu saites šajā vietnē var novirzīt jūs uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs neesam atbildīgi par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu materiāliem vai tīmekļa vietnēm, vai jebkādiem citiem trešo pušu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem.

Mēs neesam atbildīgi par kaitējumu vai zaudējumiem, kas saistīti ar preču, pakalpojumu, resursu, satura iegādi vai citiem darījumiem, kas veikti saistībā ar trešo pušu tīmekļa vietnēm. Rūpīgi pārskatiet trešās puses politiku un praksi un pārliecinieties, ka jūs to saprotat, pirms iesaistāties kādā darījumā. Sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi par trešo pušu produktiem jāadresē trešajai pusei.

Lietotāju komentāri, atsauksmes un citi iesniegumi

Ja pēc mūsu pieprasījuma jūs nosūtāt noteiktus iesniegumus (piemēram, konkursa pieteikumus) vai bez mūsu pieprasījuma jūs nosūtāt radošas idejas, ierosinājumus, priekšlikumus, plānus vai citus materiālus tiešsaistē, pa e-pastu, pa pastu vai kā citādi (kopā – “komentāri”), jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā bez ierobežojumiem varam rediģēt, kopēt, publicēt, izplatīt, tulkot un citādi izmantot jebkurā vidē jebkādus komentārus, kurus mums nosūtāt. Mums nav un nebūs pienākuma (1) saglabāt jebkādu komentāru konfidencialitāti; (2) maksāt kompensāciju par jebkādiem komentāriem; vai (3) atbildēt uz jebkādiem komentāriem.

Mēs varam, bet mums nav pienākuma pārraudzīt, rediģēt vai noņemt saturu, kas pēc mūsu ieskatiem ir prettiesisks, aizvainojošs, draudīgs, apmelojošs, pornogrāfisks, piedauzīgs vai citādi nepieņemams vai pārkāpj kādas puses intelektuālo īpašumu vai šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus.

Jūs piekrītat, ka jūsu komentāri nepārkāps nevienas trešās puses tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmes, privātumu, personības tiesības vai citas personiskas vai īpašuma tiesības. Turklāt jūs piekrītat, ka jūsu komentāros nebūs apmelojošu vai citādi nelikumīgu, aizskarošu vai piedauzīgu materiālu, kā arī tajos nebūs datorvīrusu vai citu ļaunprogrammatūru, kas varētu jebkādā veidā ietekmēt Pakalpojuma vai ar to saistīto tīmekļa vietņu darbību. Jūs nedrīkstat izmantot viltus e-pasta adresi, izlikties par kādu citu personu vai citādi maldināt mūs vai trešās puses par jebkuru komentāru izcelsmi. Jūs esat pilnībā atbildīgs par saviem komentāriem un to precizitāti. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jūsu vai jebkuras trešās puses sniegtajiem komentāriem.

Personiskā informācija

Jūsu personiskās informācijas iesniegšanu veikalā nosaka mūsu Privātuma politika. Apskatiet mūsu Privātuma politiku.

Kļūdas, neprecizitātes un izlaidumi

Reizēm mūsu vietnē vai pakalpojumā var būt informācija, kas satur drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kas var būt saistīti ar produktu aprakstiem, cenām, reklamēšanu, piedāvājumiem, produktu piegādes maksām, tranzīta laikiem un pieejamību. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju vai atcelt pasūtījumus, ja jebkāda informācija Pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē ir neprecīza (tostarp pēc pasūtījuma pieprasījuma iesniegšanas).

Mēs neuzņemamies nekādu pienākumu atjaunināt, grozīt vai precizēt informāciju Pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē, tostarp bez ierobežojuma informāciju par cenām, izņemot gadījumus, kad to nosaka likums. Nevienu konkrētu Pakalpojuma vai jebkādu saistīto tīmekļa vietņu atjauninājumu vai atsvaidzināšanas datumu nevar uzskatīt par visas Pakalpojuma vai jebkādu saistīto tīmekļa vietņu informācijas atjaunināšanas vai atsvaidzināšanas datumu.

Aizliegti izmantošanas veidi

Papildus citiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumos noteiktajiem aizliegumiem jums ir aizliegts izmantot šo vietni vai tās saturu: a) jebkādā nelikumīgā nolūkā; b) lai aicinātu citus veikt vai piedalīties nelikumīgās darbībās; c) lai pārkāptu jebkādus starptautiskos, federālos, provinču vai valsts noteikumus, nolikumus, likumus vai vietējos rīkojumus; d) lai pārkāptu mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības; e) lai aizskartu, ļaunprātīgi izmantotu, aizvainotu, nodarītu kaitējumu, apmelotu, celtu neslavu, iebiedētu vai diskriminētu, pamatojoties uz dzimumu, seksuālo orientāciju, reliģiju, etnisko piederību, rasi, vecumu, nacionālo piederību vai invaliditāti; f) iesniegtu nepatiesu vai maldinošu informāciju; g) lai augšupielādētu vai pārsūtītu vīrusus vai jebkāda cita veida ļaunprātīgu kodu, kas tiks izmantots vai var tikt izmantots jebkādā veidā, kas ietekmēs Pakalpojuma vai jebkuras saistītās tīmekļa vietnes, citu tīmekļa vietņu vai interneta funkcionalitāti vai darbību; h) lai savāktu vai izsekotu citu personu personisko informāciju; i) lai izplatītu surogātpastu, pikšķerētu, nodarbotos ar domēnsagrozi, sniegtu ieganstus, izmantotu zirnekļprogrammas, izmantotu tīmekļa rāpuļprogrammas vai rasmotu; j) jebkādam piedauzīgam vai amorālam nolūkam; vai k) lai traucētu vai apietu Pakalpojuma vai jebkuras saistītās tīmekļa vietnes, citas tīmekļa vietnes vai interneta drošības līdzekļus. Mēs paturam tiesības pārtraukt Pakalpojuma vai jebkādas ar to saistītās tīmekļa vietnes lietošanu, ja jūs to izmantojat kādā no aizliegtajiem veidiem.

Garantiju atruna; atbildības ierobežošana

Mēs negarantējam, neapliecinām vai negalvojam, ka jūsu pakalpojuma izmantošana būs nepārtraukta, savlaicīga, droša vai bez kļūdām.

Mēs negarantējam, ka rezultāti, ko var iegūt no pakalpojuma izmantošanas, būs precīzi vai uzticami.

Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam mēs varam pārtraukt pakalpojuma sniegšanu uz nenoteiktu laiku vai atcelt pakalpojumu jebkurā laikā, jums par to nepaziņojot.

Jūs skaidri piekrītat, ka pakalpojuma izmantošana vai nespēja to izmantot ir pilnībā jūsu atbildība. Pakalpojums un visi produkti un pakalpojumi, kas jums tiek piegādāti, izmantojot šo pakalpojumu (izņemot gadījumus, kad mēs to skaidri esam norādījuši), tiek nodrošināti jūsu lietošanai “tādi, kādi tie ir” un “pēc pieejamības” bez jebkāda apliecinājuma, garantijām vai jebkāda veida nosacījumiem, vai nu skaidriem, vai netiešiem, ieskaitot visas netiešās garantijas vai nosacījumus par piemērotību pārdošanai, tirgus prasībām atbilstošu kvalitāti, atbilstību konkrētam mērķim, ilgmūžību, nosaukumu un noteikumu nepārkāpšanu.

Mūsu direktori, amatpersonas, filiāles, aģenti, darbuzņēmēji, stažieri, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licenciāri nekādā gadījumā nenes atbildību par jebkādu kaitējumu, zaudējumiem, prasījumiem vai jebkādu tiešu, netiešu, nejaušu, disciplināru, īpašu vai izrietošu jebkāda veida kaitējumu, ieskaitot, bez ierobežojuma zaudēto peļņu, zaudētos ieņēmumus, zaudētos ietaupījumus, datu zudumus, aizstāšanas izmaksas vai jebkādus līdzīgus zaudējumus, neatkarīgi no tā, vai tie balstās uz līgumu, civiltiesību pārkāpumu (ieskaitot nolaidību), atbildību neatkarīgi no vainas vai kā citādi, kas radušies, jums izmantojot jebkuru no pakalpojumiem vai jebkuru no produktiem, kas iegūti, izmantojot pakalpojumu, vai par jebkuru citu prasījumu, kas jebkādā veidā saistīts ar jūsu pakalpojuma vai jebkura produkta izmantošanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kļūdām vai izlaidumiem jebkurā saturā, kā arī jebkādus zaudējumus vai bojājumus, kas radušies pakalpojuma vai jebkura publicētā, pārsūtītā vai citādi ar pakalpojuma palīdzību nodrošinātā satura (vai produkta) izmantošanas rezultātā, pat ja viņi ir informēti par to iespējamību. Tā kā dažas valstis vai jurisdikcijas neatļauj izslēgt vai ierobežot atbildību par izrietošiem vai nejaušiem kaitējumiem, šādās valstīs vai jurisdikcijās mūsu atbildība ir ierobežota maksimāli tiktāl, cik to atļauj likums.

Atlīdzināšana

Jūs piekrītat atlīdzināt Kāzu kleitu dizaina studijai Amelii, aizstāvēt to un novērst kaitējumu pret to un mūsu mātesuzņēmumu, filiālēm, meitasuzņēmumiem, partneriem, amatpersonām, direktoriem, aģentiem, darbuzņēmējiem, licenciāriem, pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, stažieriem un darbiniekiem saistībā ar jebkuru prasību vai pieprasījumu, ieskaitot saprātīgas advokāta nodevas, ko veic jebkura trešā puse, pamatojoties uz to, ka jūs esat pārkāpis šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus vai dokumentus, uz kuriem tie atsaucas, vai to, ka jūs esat pārkāpis jebkurus trešo pušu likumus vai tiesības.

Nodalāmība

Ja kāds šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu nosacījums ir atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds nosacījums tomēr ir izpildāms pilnā apjomā, kā to pieļauj spēkā esošie tiesību akti, un neizpildāmo daļu uzskata par nodalītu no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, šāds lēmums neietekmē citu atlikušo nosacījumu spēkā esamību un izpildāmību.

Līguma izbeigšana

Pušu saistības, kas radušās pirms līguma izbeigšanas datuma, paliek spēkā pēc šī līguma izbeigšanas visos nolūkos.

Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir spēkā, kamēr jūs vai mēs neizbeidzam to darbību. Jūs jebkurā laikā varat izbeigt šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu darbību, paziņojot mums, ka vairs nevēlaties izmantot mūsu Pakalpojumus vai pārtraucot izmantot mūsu vietni.

Ja pēc mūsu ieskatiem jūs neizpildāt vai ja mums ir aizdomas, ka neesat izpildījis kādu no šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu nosacījumiem, arī mēs jebkurā laikā varam izbeigt šo līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, un jūs paliksit atbildīgs par visām summām, kas jāsamaksā līdz izbeigšanas datumam un ieskaitot to; un/vai mēs attiecīgi varam liegt jums piekļuvi mūsu Pakalpojumiem (vai jebkurai to daļai).

Viss līgums

Ja mēs neīstenojam vai nepiemērojam jebkādas šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos ietvertās tiesības vai nosacījumus, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai nosacījumiem.

Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un jebkura politika vai darbības noteikumi, ko mēs publicējam šajā vietnē vai attiecībā uz Pakalpojumu, veido pilnu līgumu un vienošanos starp jums un mums un nosaka jūsu Pakalpojumu izmantošanu, aizstājot visus iepriekšējos vai vienlaicīgos līgumus, paziņojumus un priekšlikumus, mutiskus vai rakstiskus, kas pastāvējuši starp mums (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkādām iepriekšējām Pakalpojumu noteikumu versijām).

Jebkuru neskaidrību šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu interpretācijā nedrīkst izmantot pret noteikumu sastādītāju.

Piemērojamais likums

Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un visi atsevišķie līgumi, uz kā pamata mēs jums sniedzam Pakalpojumus, tiek reglamentēti un interpretēti saskaņā ar Latvijas likumiem.

Izmaiņas pakalpojumu sniegšanas noteikumos

Šajā tīmekļa lapā jebkurā laikā varat pārskatīt visjaunāko pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un izmaiņas mūsu tīmekļa vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt izmaiņas mūsu tīmekļa vietnē. Tas, ka turpināt izmantot vai piekļūt mūsu tīmekļa vietnei vai Pakalpojumam pēc jebkādu šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu izmaiņu publicēšanas, apliecina jūsu piekrišanu šīm izmaiņām.

Kontaktinformācija

If you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at info@amelii.lv or by mail using the details provided below:

Kāzu kleitu dizaina studija Amelii
Ieva Ruka
Avotu iela 23A, Rīga, LV-1011, Latvija

Vai neatradāt atbildi uz jūsu jautājumu? Sazinieties ar mums, un mēs visu izstāstīsim!